پژوهشگران در لهستان موفق به تولید سوخت از پلاستیک‌های مستعمل شده‌اند.

پژوهشگران می‌گویند این یک بازیافت هوشمندانه پلاستیک به اصل خود که سوخت بوده، می باشد. این کار با ذوب کردن پلاستیک بدون از دست دادن کیفیت سوختی آن به‌طور هوشمندانه انجام شده است.

تولید این سوخت از وارد آمدن خسارت جدی به محیط‌زیست دراثر انباشت وسوزاندن میلیونها تن پلاستیک در سال جلوگیری می‌کند. مصرف این نوع سوخت در خودروها تأییده شده و از سال ۲۰۱۸ به بازار عرضه خواهد شد.