اعتراض گردشگران خارجی به بی آبی زاینده رود در روز نکوداشت

59

روز سه شنبه ۱۸مهرماه۹۶ مردم اصفهان در حاشیه زاینده رود برای نکوداشت این رودخانه زیبا تجمع کردند. در این تجمع گردشگران خارجی هم که به این نقطه رسیده بودند، توسط تجمع کنندگان علت تجمع توضیح داده شد.

در اینجا گردشگران خارجی هم به کمک مردم اصفهان رفته و با گرفتن پلاکارد به نکوداشت کنندگان پیوستند.

یکی از تجمع کنندگان گفت البته اینها نمیدانستند که آب این رودخانه منشعب شده و تخلیه عمدی صورت میگیرد و قیمت خشک شدن این رودخانه تاریخی کارخانه های وابسته به سپاه پاسدارن است.