برخلاف آمارهای دولتی اوضاع معیشتی در بدترین شرایط خود قرار دارد

57

در آستانه اعلام سیاستهای جدید آمریکا در قبال ایران،  تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز دوشنبه ۱۷مهر ۹۶ روحانی را به‌خاطر برجام مورد حمله قرار داد و با عنوان اوضاع اقتصادی نشانی از منافع برجام ندارد نوشت:‌
«آمریکا تمام راههای تاثیرگذاری مثبت اقتصادی برجام را با تحریمها و محدودیتهای جدید مسدود ساخته است. هیچ شرکت یا بانک بزرگ اروپایی یا بین‌المللی از ترس جریمه‌های چند میلیاردی آمریکا حاضر نیست با ایران وارد رابطه یا رابطه بلندمدت شود… . حسن روحانی کافی است به جای سخن گفتن از منافع غیرقابل بازگشت برجام که ۵سال است کشور را معطل خود ساخته، سیاستهایی را در پیش گیرد که در سال‌های باقی مانده زمامداری خویش باعث رونق بخشی به بخشهای اقتصادی و مالی کشور و عبور از رکود شود.
برخلاف آمارهای دولتی، اوضاع کارخانه‌ها و کارگران واحدهای تولیدی داخلی که در بدترین شرایط خود از لحاظ معیشتی و تولیدی به‌سر می‌برند، گویای منافع اقتصادی برجام است! بازنگری در دفاع یک جانبه و خوشبینانه برجام در اقدامات آتی ریئس جمهور باید مد نظر قرار گیرد، چرا که با پایان دوره دوازدهم، بار دیگر دولت هم‌چنان در حال چانه‌ زنی با قدرتهای جهان درباره حفظ برجام یا مذاکرات فرابرجامی خواهد بود که در نهایت هیچ ثمری در پی نخواهد داشت».