قاضی و مجرم همدست شدند، شاکی به ۶ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد

134

۶ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق مجازات خبرنگاران باغ‌ملکی به جرم حمایت از دانش آموزان فقیر!

سال گذشته کاظم دانش آموز باغ‌ملکی که در مدرسه روستایی درس می خواند به علت عدم توانایی مالی در پرداخت مبلغ ۲۰ هزارتومان از مدرسه اخراج شد. پس از این اتفاق تلخ خبرنگاران پایگاه خبری باغملک‌نیوز برای کمک به بازگشت این دانش آموز وارد ماجرا شدند و با انتشار خبر و مصاحبه ای به انتقاد از اقدام سخیفانه مدیر مدرسه پرداختند. با انتشار این خبر مسئولین باغ‌ملکی برای سرپوش گذاشتن بر این بی کفایتی کاظم را به مدرسه بازگرداندند و بر علیه خبرنگاران پایگاه خبری باغملک نیوز طرح شکایت کردند که متاسفانه پس از تشکیل دادگاه این پرونده علی رغم ارائه مستندات قوی از سوی خبرنگاران و شهادت پدر کاظم دانش آموز اخراج شده؛ قاضی پرونده در اقدامی عجیب خبرنگاران را به تحمل ۶ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرد!

شرم آور اینجاست که پدر کاظم دانش آموز روستایی باغملک نیز که توان مالی پرداخت ۲۰ هزارتومان را نداشته به حبس و شلاق محکوم شده است. فرزندش را از مدرسه اخراج کردند و خودش را می خواهند زندانی کنند، آیا برای این محرومین و مستضعفین فریادرسی هست؟

مسئولین دادگستری استان خوزستان و دادستان محترم ونماینده مردم ایذه و باغ‌ملک آیا از این مسائل اطلاع دارند؟

استاندار خوزستان و سایر مدیران ارشد استان آیا می دانند صدای مظلومین و مستضعفین را لگدمال می کنند؟

آقایان وقتی مفسدین در محاکم بر مستضعفین غلبه کنند تبعات تلخ آن دامن همه را خواهد گرفت. شبکه خبری خوزستان