در یک اقدام ناگهانی، امیر علی مرادی دستگیر و به خانه اش هم توسط مامورین حمله شد

173

بنا به اخبار دریافتی آقای امیر علی مرادی، فعال حقوق بشر و مدنی در کرج بازداشت و به بند ۱۳ زندان رجایی شهر منتقل شد. این زندانی که در نظرآباد کرج بازدشت شده بود به بند سیزده زندان رجایی شهر انتقال داده شد.

همزمان با دستگیری به خانه این فعال حقوق بشر هم توسط مامورین هجوم برده و تفتیش شد.