متن پیاده شده اسناد فوق سری جاسوسی زهرا لاریجانی + سند

923

افشای اسناد پرونده فوق سرى جاسوسى زهرا لاريجانى

 وی اسناد سری کشور را در قبال دریافت پاسپورت، به انگلیس تحویل داده است.

سند اول – ریاست محترم مرکز اطلاعات و عملیات

با سلام

احتراما پیرو دستور ریاست محترمرکز حفاظت اطلاعات قوه مبنی بر محرمانه بودن کلیه اقدامات اطلاعاتی و تعقیب کیس مرتبط با خانم زهرا لاریجانی فرزند مقام معظم قوه قضاییه و با توجه به حساسیت بالای موضوع، نتایج و گزارشات اصداری توسط آن مرکز سری تلقی گردد و پس از ارسال موارد به این معاونت از دسترس دیگر واحدها خارج شود. ضمنا احمد سوم جهت هماهنگیهای لازم آن مرکز با این معاونت خدمتتان معرفی میگردد

صداقت مدیر کل کاشف مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه

سند دوم – اداره کل اطلاعات و عملیات مرکز 

سلام علیکم

احتراما با توجه به گزارش واحد کاشف دوم و بررسی آن توسط احمد سوم با هماهنگی این اداره کل دستور فرمایید جهت شناسایی کامل افرادی که در گزارش ۸۵۴/۳۶ی مشخص گردیده و در ابتدا در آدرس مندرج در گزارش با خانم زهرا لاریجانی فرزند حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست معظم قوه قضاییه ارتباط برقرار کرده اند. شناسایی و اقدامات لازم جهت جمع آوری اخبار در خصوص اهداف آن افراد که براساس تایید منابع اطلاعاتی این مرکز به سرویس اطلاعات انگلیس وابسته هستند را مبذول فرمایید!

امضا مهر صداقت مدیر کل کاشف مرکز حفاطت و اطلاعات قوه قضاییه