نمونه وحشتناک جنون آنی – مادر گلوی گرسنه کودکش را برید – مانا ارجمند

406

در خبرآمده است، مادری سنگدل در فسا کودک دو ساله اش را کشت و خانه اش را آتش زد و خودش سم خورد تا به همه چیز پایان دهد اما تنها کسی که از بین رفت کودک معصوم دو ساله بود! خانه خاموش شد و زن نگونبخبت در بیمارستان به هوش آمد و زهر اثر نکرد و حالا دیگر کسی را ندارد. مادر نگون بخت گفته است که مشکلش فقر بوده است.

حتما گفته است فقیر بوده است و بینوا، میخواسته که همه چیز تمام شود نانی نداشته که بخورد و برای آینده کودکش هم هیچ روشنایی نمیدیده است و تصمیم گرفته که همه چیز را تمام کند! حتما دارد ضجه میزند و صورت نازنین کودکش یک لحظه از جلوی چشمش کنار نمیرود. و این جسم به کجا برسد خدا میداند! مگر میتواند زندگی کند آخر این چه زندگی است؟ مادر که جنایتکار و قاتل نیست آنهم قاتل فرزندش، مادر همه چیزش فرزندش هست  و اگر مادری دست به این کار میزند مطمئنا در ته خط جنون قرار دارد و دیگر همه چیز را فراموش کرده است.

دختر بینوای جوان از همه چیز بریده است دیگر مصیبت را نمیکشد و زندگی را تمام کرده و به ته خط رسیده است و حتی احساس به فرزندش را هم ربوده اند!‌ اما مگر همین یک نمونه است؟

کودکی در سطل زباله پیدا شد!

کودکی در کارتن پیدا شد!

کودکی در جوی آب مشاهده شد!

جوانان اهوازی یک کودک را که هنوز نفس میکشید کنار سطل زباله پیدا کردند!

کارگر برای تخلیه منبع زباله رفته بود که صدای گریه کودکی را شنید کودک داخل کیسه زباله هنوز زنده بود!

و …

اینها تنها کودکانی بودند که توسط مردم پیدا شدند و خبرهای آنها رسانه ای رسانه ای شد! آنهایی که در سطل تا آخر با زباله ها جا به جا میشوند و تمام میشوند چه تعداد هستند؟

 آنهایی که سر به نیست میشوند چه تعداد هستند؟

آنهایی که فروخته میشوند  چه تعداد هستند؟

آنهایی که دو ساله و سه ساله و پنجساله فروخته میشوند چه تعداد هستند؟

واقعیت این است که در جامعه مسموم از فقر، وقتی خانواده نمیتواند نان دربیاورد به اقدامات جنون آسای این قبیل دست میزند مگر خانواده مشهدی و کرمانشاهی خودکشی جمعی نکردند و پدر همه را نکشت؟ چند نفر تا به حال به همین شکل فجیع به خاطر فقر خودکشی کرده اند؟ چند نفر به خاطر فقر خودسوزی کرده اند؟

فقر این مادر را به جنون رسانده است او سنگدل نیست امانش را این حکومت سنگدل بریده است! حکومتی که هیچ رحمی مطلق به مردم ندارد و آنها را زجر کش میکند و به ورطه جنون سوق میدهد!

در بیمارستان چشم باز میکند و میشنود که اسمش مادر سنگدلی است که کودکش را کشته! آیا این مادر کودک را کشت یا حکومتی که او را به این نقطه رساند؟

مادر نان خودش را هم نمیتواند در بیاورد در نهایت بی نوایی کودکش را از بین میبرد! او را سر راه میگذارد! دیگر به این فکر نمیکند که چه به روزش می آید! گذشت آن قدیمها که یک کودک را سر راه میگذاشتند مادر در کناری میماند که ببیند کودکش را چه کسی به فرزندی قبول کرد و دلش قرار نمیگرفت که سرنوشت کودکش را دنبال کند شاید همه اینها قصه بوده است و چرا که تا این حد جامعه منحط  و رو به زوال و نابودی نرفته بود!

یک بچه بدون مادر چه به روزگارش می آید آیا نهاد حمایت کننده ای هست؟ این را که همه میدانند که در جامعه بیمار کنونی هیچکس از یک کودک محافظت نمیکند و یک کودک بی پناه چون کالایی به فروش میرسد اندامهایش قطع میشود و به فروش میرسد در حکومتی که پول و پول و پول همه چیز است و آدم بزرگش امان ندارد چه برسد به کودک بی پناه!

سوال این است که یک مادر به کجا میرسد که فرزندش را به دست خودش میکشد؟ باور کنید این از هیچ مادری برنمی آید و توان این کار را ندارد مگر اینکه به انتها رسیده باشد! مقصر حتما حتما مادران نیستند و هیچ خانواده ای مسبب این مصیبتها نیست مسبب اصلی این بلایا حکومتی است که همه حق مردم را خورده است و مردم توان زندگی کردن ندارند و اغلب خودکشی هایی که صورت میگیرد از فشار فقر و ناداری است.

کسی حق ندارد این مادر نگون بخت را که الان در نهایت اندوه است سنگدل خطاب کند سنگدل حکومتی است که مشکلات این زن بی نوا را حل نکرده و او را به این روز سیاه نشانده است!

زن جوان ۲۸ساله  کودکش را کشت خودش سم خورد و خانه اش را آتش زد تا همه چیز فراموش شود اما او زنده ماند و اکنون دراندوهی جانکاه دست و پا میزند! میگویند گفته است که علت خودکشی و .. فقر و مشکلات مالی بوده است.

مریم رسولیان رئیس انجمن علمی روانپزشکان رژیم در یک نشست خبری به افزایش خودکشی در ایران تحت حاکمیت آخوند اعتراف کرد و گفت:‌ خودکشی در ایران نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و در حالی که در اکثر کشورهای دنیا خودکشی در افراد مسن و مردان رخ می‌دهد در ایران زنان جوان بیشترین قربانیان خودکشی هستند. وی افزود:‌ آمار خودکشی به‌طور میانگین ۶در صدهزار است و در ایران در مناطق غربی بیشتر به‌وقوع می‌پیوندد. رسولیان با اشاره به این‌که خودکشی‌های خیابانی و در ملأعام اصولاً اعتراض به وضعیت اجتماعی است، گفت: بیشترین آمار خودکشی در کشور مربوط به زنان ۲۰ تا ۳۰ ساله است.

حالا باز هم حکومتیان جیب خود را از سفره مردم پر کنند و باز هم از نان مردم را بدزدند و به سوریه و عراق و یمن و.. بدهند تا روزی که حق مردم باز پس گرفته شود!