سه نفر دیگر از نیروهای قاسم سلیمانی در سوریه کشته شدند

160
روز چهارشنبه ۱۲ مهر سه کشته شده نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران تحت فرماندهی قاسم سلیمانی برای خاکسپاری به ایران آورده شدند. این مزدبگیران افغانی وابسته به لشگر فاطمیون هستند که  برای جنگ به کشورهای تحت نفوذ ایران، برای آدمکشی، فرستاده میشوند و هر از گاهی که شعله جنگ بالا میگیرد  کشته و به ایران برگردانده و در همینجا خاکسپاری میشوند.
اسامی کشته شدگان عزیز احمدی مصطفی حسینی و عبدالمجید امیری بوده است.
پیش از این هیومن رایتس واج با نشان دادن تعدادی قبر مربوط به کودکان افغانی نوشته بودکه ایران برای جنگ در سوریه از کودکان افغانی استفاده میکند.
هیومن رایتس واچ روز یکشنبه ۹مهر گزارش داد: « سپاه پاسداران کودکان مهاجر افغان را که در ایران زندگی می‌کنند را برای جنگ در سوریه استخدام کرده است. کودکان ۱۴ساله افغان در لشگر فاطمیون یک گروه کاملاً مسلح افغان که توسط رژیم ایران حمایت می‌شوند، در درگیری سوریه شرکت می‌کنند. طبق قانون بین‌المللی استخدام کودکان زیر سن ۱۵برای شرکت فعال در درگیریها یک جنایت جنگی است.
محققان هیومن رایتس واچ در عکس‌هایی از مقبره‌ها در گورستان ایرانیها جایی که مقامات رزمندگان کشته شده در سوریه را در آنجا دفن می‌کنند ۸کودک افغان شناسایی شده که در سوریه جنگیده و در آنجا کشته شدند. هم‌چنین طبق گزارش رسانه رژیم ایران بعضی از این موارد تأیید شده و گزارش کردند ۶سرباز کودک افغان دیگر نیز در سوریه کشته شدند…
سارا لیها وینستون مدیر خاورمیانه هیومن رایتس واچ گفت این نشان می‌دهد که نمونه‌هایی که ایران کودکان را برای جنگ در سوریه جذب می‌کند، بیشتر شایع است. «رژیم ایران باید فوراً استخدام کودکان سرباز را متوقف کرده و هر کودک افغانی که برای جنگیدن به سوریه فرستاده است را برگرداند»…