کارگران پالایشگاه ستاره خلیج بندرعباس با شکستن پنجره ها حمله به آشپزخانه به اعتصاب ادامه میدهند

84

کارگران پالایشگاه ستاره خلیج در بندرعباس چندروزی است که در اعتراض به عدم پرداخت حقوق دست به اعتصاب زده اند.

خبرنگار پیام سندیکا از اعتصاب در پالایشگاه ستاره خلیج در بندرعباس نوشت: با عقب افتادن حقوق کارگران در این پالایشگاه چند روز است که کارگران دست به اعتصاب زده اند. روز ٦ مهرماه با ورود بیش از ٥٠ نفر نیروی انتظامی و ١٠٠ سرباز در کمپ بندرعباس تاکنون ٢ سوله روبه رو بوفه گلستان آتش گرفته است.

کارگران خشمگین تمامی درب و پنجره های دفتر مدیریت را شکسته و با حمله کردن به آشپزخانه و غذاها رو بردند تا در خوابگاهها متمرکز شده به اعتصاب ادامه دهند. کارگرانی که تجربه اعتصاب های قبلی را دارند از گرفتن فیلم و عکس در انظار خوداری می کنند چون می دانند پس از ختم اعتصاب بلک لیست خواهند شد و از پروژه اخراج می گردند.

تمامی تلاش مدیریت این است که کارگران را به زور به سرکار بفرستند که تاکنون موفق نشده اند. با توجه به اعتصاب در کارخانه های هپکو و آذرآب اراک و همبستگی کارگران شهر با این اعتصاب، با خبر شدیم احتمال اینکه کارگران فلات قاره نیز در حمایت از این کارگران اعتصاب کنند بسیار است.