خبرگزاری رویتر ۹مهر ۹۶ نوشت: کاخ سفید فرمان داده است رژیمهای ایران و ونزوئلا و چهار کشور آفریقایی به لیست آمریکا در مورد کشورهایی که متهم به ناکامی در مبارزه با قاچاق انسان هستند اضافه شوند. این اقدام گامی برای منزوی کردن هر چه بیشتر این کشورهاست.

کاخ سفید گفت محدودیتها علیه کره شمالی و اریتره و روسیه را که از قبل در لیست بوده‌اند با محدود کردن آنها از مشارکت در برنامه‌های تبادل آموزشی یا فرهنگی افزایش داده است.

طبق قانون ۲۰۰۰ ایالات متحده به‌نام قانون حفاظت از قربانیان قاچاق، آمریکا کمک خارجی غیربشردوستانه و غیرتجاری به کشوری ارائه نمی‌دهد که فاقد حداقل استانداردها برای از بین بردن قاچاق انسان است.

کاخ سفید در بیانیه‌یی اعلام کرد:‌ ایران، ونزوئلا، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه استوایی، سودان جنوبی و سودان به لیست کشورهای تحت این محدودیت برای سال مالی جدید اضافه شده‌اند.