قاتل ملیکا یک نوجوان۱۴ساله است

199

قاتل ملیکا دختر بچه هشت ساله در اهواز دستگیر شد، قاتل نوجوانی ۱۴ ساله است که با انگیزه سرقت طلاجات دختر بچه او را به ساختمان نیمه کاره ای برده و پس از سرقت گوشواره ها وی را خفه میکند و برای از بین بردن رد جرم جسد دختر بچه را دفن میکند.

فرمانده نیروی انتظامی اهواز گفت: گوشواره دختربچه نزد متهم کشف گردید، متهم در تحقیقات پلیس انگیزه خود را سرقت گوشواره عنوان کرد.

این اتفاق در اهواز ثروتمندترین شهر ایران بوقوع پیوسته است، وقتی همه ثروت مردم غارت میشود، در جامعه غارت شده فقرا یکدیگر را میکشند و از هم دزدی میکنند.

همه پول و ثروت مردم ایران خرج سلاح و نفوذ در کشورهای همسایه و دشمن پروری میشود و یا صرف آبادانی شهرهایی از کشورهای منطقه، برای درست کردن جای پا برای نفوذ هر چه بیشتر. و مردم ایران در فقر یا خودکشی میکنند و یا یکدیگر را میکشند و یا  از هم می دزدند و حکومت آنها را میکشد. آیا این سرنوشت اسفبار مردم ایران زمین مهد تمدن است؟