تمام طلاهای شهروند بهایی توسط ماموران مصادره و خودش ربوده شد

80

روز دوشنبه ظهر ۳ مهر، مامورین امنیتی با حمله به محل کار کامران شهیدی، شهروند بهایی وی را بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردند.

ماموران امنیتی در تهران پس از بازداشت شهروند بهایی کامران شهیدی محل کار وی را پلمپ کردند.

کامران شهیدی دارای واحد صنفی طلا فروشی می باشد که مامورین پس از ضبط تمامی طلاها به منزل دختر و خواهر وی مراجعه کردند تا مابقی طلاها، کتاب هاو تابلوهای مربوط به آئین بهایی را توقیف کنند.

با وجود پیگیری های مداوم خانواده کامران شهیدی همچنان پس از گذشت چهار روز از بازداشت این شهروند بهایی، هیچ اطلاعی از محل نگهداری وی به دست نیامده است.