مردم شهرک با هنر جاده کمربندی را به خاطر نداشتن نور کافی بستند

82

مردم شهرک باهنر کرمان میگویند جاده کمربندی این شهرک باید دو بانده شود و روشنایی کافی در این محل نصب شود، تا کنون تعداد زیادی از جوانان این شهرک در سوانح رانندگی کشته شده اند به همین منظور پس از اینکه مسولین نسبت به رفع این مشکل اقدامی نکردند، به همین منظور اهالی شهرک باهنر کرمان روز پنجشنبه ششم مهر ۹۶ در اعتراض به حادثه خیز بودن و مشکلات کمربندی زرند و مرگ یک جوان ۱۵ساله طی چند روز گذشته، مسیر کمربندی این شهرک را مسدود کردند.

 تجمع‌کنندگان با نصب بنری از تصاویر جوانان جان‌باخته در این مسیر خواستار دوبانده کردن و نصب تجهیزات روشنایی در این مسیر شدند.