اعترافات عجیب معاون وزیر سر ترفندها و حقه های خلاقانه سیستماتیک از نوع بابک زنجانی

88

مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، طی اعترافات عجیبی گفت: ما سالهاست ترفندها و حقه های خلاقانه ای را برای جابجایی پول و دورزدن تحریمها به کار میبندیم!

 وی اضافه کرد: صادرکنندگان ایرانی در شرایط تحریم یاد گرفتند، تحریم‌ها را دور بزنندمشکلات بانکی در پسابرجام حل نشد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت – با اشاره به موانع بانکی و مشکلات مربوط به جابجایی پول، گفت:‌مشکلات بانکی در دوران پسابرجام برطرف نشد، اما با تجربه دیرینه ای که اندوخته ایم براحتی این موانع را دور میزنیم. صادرکنندگان ایرانی در شرایط تحریم یاد گرفته اند چطور با کشورها در نبود روابط بانکی کار کنند و تحریم‌ها را دور بزنند. از این رو صادرکنندگان کشورمان در صادرات به کشورهایی که با آنها روابط بانکی نداریم، کارآزموده و ورزیده بوده و تجربه دیرینه دارند.

همه  این تجارت البته از دولت سر یک بسیجی سرباز ولایت به نام بابک زنجانی استارت خورده است که اکنون در انتظار اعدام!!! در اوین به سر میبرد.