در حالی که بسیاری از افراد، انگلستان را محل اختراع فوتبال می‌دانند، خاستگاه اصلی و قدیمی‌تر این ورزش به چین بر می‌گردد.

– بیش از ۲۰۰۰ سال پیش، چینی‌ها بازی cuju (سوجو) را اختراع کردند که نوعی بازی ضربه زنی با توپ بود.

– سال‌های ۹۶۰ تا ۱۲۷۹ پیش از میلاد، سال‌های اوج فوتبال چینی در این کشور بود. این بازی به شکل‌های مختلفی اجرا می‌شد که یکی از آن‌ها به فوتبال امروزی شباهت داشت.

– این بازی در چین باستان، سرگرمی رایج و پرطرفداری بود که حتی امپراطورها هم آن را بازی می‌کردند.

– با این وجود، خاستگاه فوتبال امروزی و قوانین جدید آن را می‌شود کشور انگلستان دانست.