سهیل عربی در چهارمین روز اعتصاب غذای خشک اعضای بدنش را اهدا کرد

139

سهیل عربی در چهارمین روز اعتصاب غذای خشک بیهوش شد. او طی وصیت نامه ای نوشته است که اعضای بدنش را اهدا کنند.

بخشی از نامه سهیل عربی به کوثری فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران به شرح زیز است:

نامه خطاب به کوثری است

قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و شخص شما به‌عنوان فرمانده این قرارگاه را مسئول جان و سلامت و آزادی خودم و خانواده‌ام می‌دانم.

 مسئولین زندان اوین، نامه‌ی وصیت سهیل عربی برای اهداء اعضای بدن را نپذیرفتند.

سهیل عربی زندانی سیاسی بند هفت زندان اوین که در اعتصاب خشک بسر می‌برد، روز گذشته لحظاتی در اثر افت فشار از هوش رفت. مسئولین این زندان ضمن دیدار با سهیل عربی و تلاش برای متقاعد کردن او برای شکستن اعتصاب غذا، نامه تنظیم شده توسط این زندانی برای اهداء اعضای بدن خود را نپذیرفتند.

سهیل عربی در این دیدار اعلام کرد تا لحظه آزادی خود و تبرئه همسرش، حاضر نیست دست از اعتصاب غذای خود بردارد.