تجمع مالباختگان در هفت شهر ایران – تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، اهواز، بوشهر و ملایر

140

غارت‌شدگان در شهرهای در تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، اهواز، بوشهر و ملایر روز سه‌شنبه چهارم مهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تهران:

در تهران سه‌شنبه شب۴مهرماه۹۶ غارت شدگان کاسپین که در اعتراض به غارت سپرده‌های خود مقابل قضاییه اقدام به تحصن نامحدود تا پس گرفتن پول‌های خود دست تموده اند. شعار می دادند «عزا عزاست امروز روز عزاست امروز زندگی ما مردم روی هواست امروز» سردادند. غارت شدگان در مصاحبه با رسانه  تاکید کردند تا پس گرفتن همه دارایی خود به این تحصن ادامه خواهند داد.

همچنین در تهران غارت‌شدگان افصل در اعتراض به غارت سپرده‌هایشان توسط عوامل سپاه در این مؤسسه تجمع اعتراضی برپا کردند. تجمع‌کنندگان شعار می‌دادند این فریاد حسین است. هیهات منه الذله.

مشهد:

در مشهد بعدازظهر روز سه‌شنبه جمعی از غارت‌شدگان مؤسسه افضل توس برابر بانک آینده در بلوار سجاد مشهد گرد آمده و خواستار دریافت سپرده‌های خود شدند.

در این روز غارت‌شدگان پدیده شاندیز به تحصن خود ادامه دادند. مأموران  نیروی انتظامی قصد داشتند تحصن آنها را که مقابل استانداری خراسان رضوی برگزار می‌شود بر هم بزنند که آنها با شعار «نیروی انتظامی خجالت خجالت» ؛ وادار به عقب‌نشینی کردند و دوباره به تحصن خود ادامه دادند.

شیراز:

در شیراز غارت‌شدگان آرمان در اعتراض به غارت سپرده‌های خود، مقابل شعبه مؤسسه ملل در این شهر تجمع کردند.

غارت‌شدگان فریاد می‌زدند «روحانی باغیرت این بود جواب ملت؟».

غارت‌شدگان هم‌چنین شعار می‌دادند: «یا احمد ابن موسی برس به فریاد ما» و «بودجه که کم می‌آرن پول مارو برمی‌دارن».

اصفهان:

در اصفهان روز سه‌شنبه جمعی از غارت‌شدگان صدرا نفت پارسیان که حدود ۷ماه است برای بازپس‌گیری سپرده‌هایشان درگیر هستند تجمع اعتراضی برگزار کردند.

اهواز:

در اهواز روز سه‌شنبه غارت‌شدگان آرمان در اعتراض به غارت سپرده‌های خود توسط این مؤسسه حکومتی داخل مؤسسه ملل تجمع کردند. غارت‌شدگان شعار می‌دادند تا پول ما به باده هر روز همین بساطه.

بوشهر:

در بوشهر از ساعت ۲۰سه‌شنبه جمعی از غارت‌شدگان آرمان وحدت داخل مؤسسه ملل دست به تحصن زدند.

ملایر:

و در ملایر غارت‌شدگان مؤسسه آرمان در اعتراض به دزدی پولها و سرمایه هایشان در برابر مؤسسه ملل تجمع کردند. معترضان شعار می‌دادند:

تا پول ما بباده هر روز همین بساطه ای سیف خائن آواره گردی تو این مردمو بیچاره کردی . انتخابات تموم شد دزدیاشون شروع شد.