اعتراضات مردم در تهران، یزد، کرمانشاه، خرم آباد و دزفول

158

امروز دوشنبه سوم مهر ۹۶ مردم ایران در شهرهای مختلف مانند تهران و یزد و کرمانشاه و خرم آباد و دزفول به اعتراض برخاستند.

در تهران پانصد تن از کارکنان صندوق بیمه کشاورزی سراسر کشور در برابر مدیریت بانک کشاورزی و مجلس  تجمع کردند. تجمع‌کنندگان خواستار امنیت شغلی خود بودند.

همچنین جمعی از کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه در همین امروز همزمن با کارکنان بیمه کشاورزی مقابل مجلس تجمع کردند. این تجمع‌کنندگان که از کرمانشاه به تهران آمده بودند به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و هم‌چنین بیمه نشدن کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه اعتراض داشتنند.

در یزد صبح روز دوشنبه ۳مهر ۹۶ کارگران فضای سبز شهرداری این شهر در مقابل شورای شهر یزد تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها حقوق عقب‌افتاده خود را مطالبه میکردند.

در دزفول صبح روز دوشنبه ۳مهر ۹۶ غارت‌شدگان مؤسسه آرمان وابسته  در اعتراض به غارت داراییهای خود در مقابل شعبه مؤسسه ملل در این شهر تجمع کردند. تجمع‌کنندگان شعار می‌دادند: ملل ورشکسته، رو پول ما نشسته

در خرم‌آباد نیز صبح روز دوشنبه سوم مهر ۹۶ غارت‌شدگان آرمان که سرمایه هایشان توسط این مؤسسه ربوده شده است، مقابل شعبه ملل تجمع اعتراضی خود را تشکیل داده بودند.