پیام دکتر محمد ملکی به نشست انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در پاریس

109

پیام “دکتر محمد ملکی” به نشست انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در پاریس :

دوستان “انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران”

تشکیل انجمن را به شما آزادیخواهان و آزادگان تبریک میگویم و کار جدیدتان را می ستایم. امید که در زنده کردن این قبیل مراسم موفق باشید، تا همه دست در دست هم حلقه های زنجیر ستم را از هم بگسلیم، و شاهد تشکیل دادگاههای رسیدگی به جنایات ضدبشری جمعی خائن و قاتل شهیدان سال ۶۷ باشیم. پیگیری و پیروزی شما را در این راه آرزو میکنم.

دوست دار همه شما: دکتر محمد ملکی