ریاست جمهوری افغانستان پس از متهم شدن رییس پارلمان این کشور به فساد، گفت که هیچ کسی مافوق قانون نیست و کسی که خلاف قانون عمل کند مورد پیگرد قرار می‌گیرد.

“عبدالروف ابراهیمی” رییس پارلمان افغانستان چندی پیش از سوی “همایون همایون” معاون اول پارلمان این کشور به فساد متهم شد.

“شاه حسین مرتضوی”، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷، در یک نشست خبری، در زمینه متهم شدن رییس پارلمان این کشور به فساد گفت:” هیچ کسی مافوق قانون نیست و هر کسی که خلاف قانون عمل کند نهادهای عدلی و قضای می‌تواند از او بررسی کند و در مطابقت با قانون در برابر آن اقدام کند “.

این اتهام بر رییس پارلمان افغانستان با واکنش‌های زیادی در این کشور روبرو شده است.

شماری از اعضای پارلمان یا مجلس نمایندگان افغانستان دست داشتن رییس این مجلس به فساد را شرم آور دانسته و خواهان سلب صلاحیت و به محاکمه کشاندن وی شدند.

“همایون همایون” معاون اول مجلس نمایندگان یا پارلمان افغانستان گفته بود، ده‌ها میلیون دالر به بهانه قرادادها، استخدام کارمندان قراردادی و کرایه خانه از سوی رییس دبیرخانه مجلس اختلاس صورت گرفته و رییس مجلس نیز در آن دست دارد.