آتش سوزی در مدرسه دخترانه تهران

75

آتش سوزی دبستان دخترانه شهید طبرسی تهران را تعطیل کرد. در دومین روز مهر مدرسه ابتدایی شهید طبرسی منطقه۷ تهران به علت آتش سوزی سیم های برق تعطیل شد.

این واقعه که ساعت ۶ صبح امروز به دلیل آتش گرفتن سیم کشی برق مدرسه ابتدایی دخترانه شهید طبرسی که در محله نظام آباد اتفاق افتاده است.

والدین دانش آموزان گفتند که:  سیم های برق مدرسه از سال ها قبل پوسیده بوده و این موضوع را سال گذشته نیز به کادر آموزشی مدرسه تذکر داده بودند. اما اینجا هم آموزش و پرورش قدمی برنداشت تا حادثه امروز آفریده شد.

آتش‌نشانان بلافاصله نسبت به اطفای حریق دبستان دخترانه واقع در خیابان سبلان جنوبی اقدام کردند و در این حادثه مورد مصدومیت نبوده است.