واردات طبل ودهل چینی برای محرم+ فیلم

58

روز جمعه ۳۱ شهریور ۹۶ است. اخبار وارد کردن میزان زیادی پارچه مشکی برای محرم از کشورهایی مانند  ژاپن و همچنین خرید  طبل ودهل از چین وهند وترکیه  برای ایام محرم رسانه ای شد همچنین  مشخص شد که طبل های ایرانی را هم با برند ژاپن می فروشند. دست اندرکاران بالای حکومت با واردات بي رويه اجناس مختلف و اغلب بصورت قاچاق بوسيله پا دو هايشان ، بازار كسب و كار توليد كنندگان و فروشنده هاي ايراني را کساد کرده اند.

گزارش تهیه شده نشان میدهد که مردم توان تولید اقلام متعدد را دارند اما به دلیل منافع اقتصادی کلان در بالای نظام عرصه بر تولیدگران داخلی تنگ و بازار تنها برای فروش اجناس خارجی بنجل کار میکند.