وزیر خارجه آمریکا در اجلاس خلع‌سلاح هسته‌یی شورای امنیت ملل‌متحد ایران و کره شمالی را دو مورد از بزرگترین تهدیدها برای صلح جهان معرفی کرد.

بر اساس بیانیه وزارت‌خارجه آمریکا ۳۰شهریور ۹۶ تیلرسون در این اجلاس گفت: «به نظر می‌رسد ایران مشتاق حفظ گزینه از سرگیری تسلیحات اتمی در آینده است، ضمن آن که همزمان به حمایت از تروریسم بین‌المللی، پیشبرد سیستم موشکی با توانایی حمل سلاح اتمی و بی‌ثبات سازی همسایگان ادامه می‌دهد.»

وی افزود:‌ کره شمالی هرگز به تعهدات خود عمل نکرده و در پیمان منع گسترش که در نیمه ۱۹۸۰ به آن پیوست، تقلب کرد و هرگز پاسخگو واقع نشد.

وزیر خارجه آمریکا گفت: «گرچه کره شمالی ممکن است فرض کند که با سلاحهای هسته‌یی بقای خود را تضمین می‌کند، اما در حقیقت، سلاحهای هسته‌یی به‌وضوح تنها به انزوای بیشتر، بی‌احترامی و محرومیت می‌انجامد. ادامه تهدیدها علیه ایالات متحده و در حال حاضر کل جامعه جهانی، برای ایمنی ایجاد نخواهد کرد، بلکه تعهد و چاره‌جویی جمعی ما را برای جلوگیری از تجاوز کره شمالی محکمتر می‌کند.».