نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل‌متحد در مصاحبه‌یی با سی.ان.ان برخی مواضع آمریکا را تشریح کرد.

سی.ان.ان ۲۸شهریور ۹۶:‌

نیکی هیلی درباره اصلاح ساختار سازمان ملل‌متحد گفت:‌ آمریکا ۲۵درصد هزینه سازمان ملل‌متحد را می‌پردازد اما این ارگان کاملاً ضعیف عمل می‌کند.

سازمان ملل حرف زیاد می‌زند ولی عمل آن‌چنانی دیده نمی‌شود. اکنون مقداری فعال شده است. در همین یک ماه گذشته ۲قطعنامه علیه کره شمالی تصویب کرده است.

هم‌چنین می‌بینید که کاملاً به سوی اصلاحات حرکت می‌کند. ما دبیرکلی را داریم که با بسته اصلاحات آمده است. ما گفتیم باید ارزش پولی را که صرف می‌کنیم بدانیم. جامعه بین‌المللی هم از اصلاحاتی که مد نظر ماست کاملاً حمایت می‌کند و این روز جدیدی در سازمان ملل است. دونالد ترامپ هم خواستار دیدن تغییراتی در سازمان ملل است.

نیکی هیلی در مورد اقدامات شورای امنیت علیه کره شمالی گفت:

قطعنامه اولی که علیه کره شمالی تصویب کردیم ضربه سختی به آن بود. یک میلیارد دلار ضربه به اقتصاد این کشور زد. قطعنامه اخیر هم یک و سه دهم میلیارد دلار از اقتصاد کره شمالی کم می‌کند. ۳۰درصد واردات نفت و ۵۵درصد سوخت نفت و بنزین و گازوییل را کاهش می‌دهد. آنها با کامیونهایی که با سوخت دیزلی کار می‌کنند موشکهای خود را جابه‌جا می‌کنند.

در مجموع ۹۰درصد تجارت کره شمالی قطع شده است.

آنچه قطعنامه شورای امینت را مهم می‌کند این است که با رأی ۱۵به صفر یعنی متحد و قدرتنمند صادر شد. کره شمالی به میزان زیادی از جهان قطع شده است.