ایران – تصاویر کارگران ضرب و شتم شده آذرآب اراک – کارگر بیچاره کتک زدن نداره

257

روز گذشته سه شنبه ۲۸شهریور کارگران آذرآب اراک در اعتراض به عدم پرداخت   ماهها حقوق به خیابان آمده و اعتراض کردند در پاسخ اعتراض حکومت لشگرکشی کرد و به ضرب و شتم کارگران پرداخت.

تصاویر مربوط به قشون کشی نیروهای حکومت در مقابل کارگرانی است که فقط مزدکارشان را میخواستند.

کارگران فریاد میزدند کارگر بیچاره کتک زدن نداره!