ایران – ادامه تحصن شبانه روزی مالباختگان مؤسسه کاسپین مقابل قضاییه+فيلم

63

چهارشنبه ۲۹شهریور ماه نیمه شب مالباختگان مؤسسه کاسپین که در اعتراض به غارت سپرده‌های خود  مقابل قضاییه ، سومین روز تحصن خود را پشت سر گذاشتند .

مالباختگان در تجمع شبانه خود همچنان علیه این غارت و چپاول حکومتی شعار می‌دهند که از جمله شعار می‌دهند  سیف سیف حیا کن پول مارو رها کن.

اين سپرده گذاران، از  مردم میخواهند كه به آنان بپيوندند . مالباختگان اعلام کرده‌اند که تا گرفتن حقوق خود از تحصن دست برنخواهند داشت.