تجمع اعتراضی کارگران شرکت هپکو اراک

123

امروز سه شنبه ۲۸شهریور ۹۶ کارگران شرکت هپکو اراک در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی،  جمعی از کارگران شرکت هپکو اراک در زیر پل بختیاری این شهر تجمع کردند. کارگران هپکو  که امروز مسیر راه آهن اراک را بسته  بودند میگویند ماههاست حقوق خود را دریافت نکرده اند.