مالباختگان در خرم‌آباد مؤسسه غارتگر ملل را بستند+عکس

162

صبح روز شنبه۲۵شهریورماه۹۶ تعدادی از مالباختگان موسسه حکومتی به نام ملل در خرم آباد، مقابل این مرکز غارت تجمع کردند و در اعتراض به غارت اموال خود درب این موسسه را بستند.

یکی از سپرده گذاران گفت: اینجا کسی به داد مردم نمیرسد.