درگیری شدید در دفتر امام جمعه بروجرد+ فیلم

489

امروز ۹۶٫۶٫۲۳ در دفتر امام جمعه بروجرد درگیری شدیدی رخ داد.

فيلم ضمیمه از درگيرى امروز در دفتر ترابى امام جمعه بروجرداست .

در این درگیری سنگین همه وسایل دفتر امام جمعه توسط طرفین دعوا به سوی طرف دیگر پرتاب میشود.

گفته می شود امام جمعه بروجرد سالهاست به صورت مافیایی حکومت می کند و حتی برای یک استخدام کوچک هم باید از او نامه داشت.