الیزابت دوم و دیگر اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا برای شرکت در مراسم بازی‌های سالانه کوهستانی به اسکاتلند سفر کردند. ملکه بریتانیا از هفت سالگی در این مراسم شرکت کرده است.