یکی از متهمان پرونده فساد بانکی ۳۰۰۰میلیارد تومانی معاون روحانی شد

165

یک انتصاب سوال برانگیز! بعد از معاونت های قاتل و کابینه امنیتی چشممان به جمال یکی دیگرشان روشن شد!‌ ایشان دزد تشریف دارند!‌ و چنانچه می بینید روحانی یک مفسد اقتصادی را که دارای پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومان می باشد به سمت معاونت سازمان برنامه و بودجه منصوب کرده است.

وی کسی نیست جز “حمید پورمحمدی گل‌سفیدی” یکی از متهمان پرونده فساد بانکی ۳۰۰۰میلیارد تومانی که  به عنوان معاون “سازمان برنامه و بودجه” دولت حسن روحانی منصوب شد. احتمالا آقای روحانی کلی فکر کرده که او را کجا منصوب کند که به خوبی دسترسی به همه بودجه کشور داشته باشد که کار وزارت برایش سهلتر انجام بشود!‌

حمید پورمحمدی گل سفیدی معاون سابق صفدرحسینی، قائم مقام بانک مرکزی احمدی نژاد و دارنده نشان لیاقت از دولت احمدی نژاد، بوده است.

به نظر میرسد تیم کلاهبرداری و اختلاس جدید خیلی بهتر از قبل با هم کار کنند. چون همه از یک قماش هستند.