محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان بازداشت شد

117

به گزارش كانون صنفي معلمان، ظهر امروز و ساعاتی پیش ،محمود بهشتي لنگرودي سخنگوي كانون صنفي معلمان، در منزل مسكوني اش بازداشت شد. محمود بهشتي يكي از فعالين صنفي حقوق معلمان مي باشد و به خاطر اين فعاليت ها از سال ۸۳ بارها دادگاهي و روانه زندان شده است. او در مجموع در دادگاه هاي مختلف به ۱۴ حبس محكوم شده است.

بهشتي خود بارها اعلام كرده است كه :” من ، یک معلم هستم ، یک فعال صنفی و عضو هیات مدیره ی یک تشکل قانونی به نام کانون صنفی معلمان” و به همين دليل “… نه حکم را قانونی می دانم و نه حکم دهندگان را دارای شایستگی مقام قضاوت و همان گونه که بارها گفته ام ، قطعا به احکام دادگاه های غیر قانونی و فرمایشی ای که به نام انقلاب ، نزدیک به چهل سال است به جای عدل ، ظلم می گسترانند تن نخواهم داد و با آرامش و اطمینان ، به راه و هدفی که انتخاب کرده ام ادامه خواهم داد و مسوولان سه قوه را مسوول هر حادثه ای می دانم که از این لحظه به بعد ممکن است برایم اتفاق بیفتد…”

بازداشت محمود بهشتي لنگرودي در آستانه سال تحصيلي جديد، نشان از تداوم فشار بر معلمان و فعالين صنفي شان است كه تنها جرم آنها پيگيري مطالبات بر حق شان مي باشد.

ما ضمن محكوميت بازداشت محمود بهشتي اعلام مي داريم كه دستگيري اسماعيل عبدي در مقابل منزلش، بازگرداندن رضا شهابي به زندان و اعلام مرخصي هاي پزشكي قانوني وي به عنوان غيبت، تداوم حبس محسن عمراني معلم بوشهري، محكوميت شاهپور احساني راد و جعفر عظیم زاده، احضار علي نجاتي براي گذراندن شش ماه حبس،…؛ و برخورد به ساير فعالين اجتماعي، بخشي از دور جديد فشار و هجوم دولت تدبير و اميد سرمایه داری حاکم بر طبقه كارگر مي باشد. تداوم اين برخوردهاي امنيتي بر كارگران و معلمان و ديگر فعالين اجتماعي محكوم بوده و ما خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط تمامي كارگران و معلمان زنداني و ساير فعالين اجتماعي و سياسي مي باشيم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – بیست و یکم شهریور ۱۳۹۶