درگیری – تهاجم حیرت انگیز جوانان با چوب و لگد ماموران را فراری داد+ فیلم

614

این بار هم ماموران شهرداری برای باجگیری از دستفروشان آمده بودند این بار هم میخواستند بساط محرومان خیابان یاران شهرک ولیعصر را که فقط میخواهند نان حلال بخورند و تن به بسیجی شدن و مزدور شدن نمیدهند را بر هم بزنند! اما صحنه طور دیگری رقم خورد و با همدلی و همفکری جوانان با یک تهاجم مانند برق به خودروی ماموران حمله کردند و ماموران از ترس جانشان پا به فرار گذاشتند.

لبخندی که بر چهره آنها روییده است ذیقیمت ترین و نایاب ترین کالاست و باید افزون گردد.