اعدام مخفیانه یک زندانی در زندان شیروان

127

سپیده دم روز ۵شهریور ۱۳۹۶ یک زندانی به نام فرج حمداللهی در  زندان شیروان اعدام شد.

با وجود گذشت بیش از ۱۵ روز رسانه های حکومتی اعدام این فرد را اعلام نکرده اند. زندان مخوف شیروان یکی از شکنجه گاههایی است که  بیش از ۷۵۰ زندانی را در خود جای داده است و زندانبانان از هیچ جنایتی  علیه زندانیان دریغ نمیکنند.

همه زندانیان بخصوص زندانیانی که در معرض اعدام هستند در شرایط ناگواری در این زندان نگهداری میشوند.