فوری – فراخوان به تجمع مردم مهاباد در حمایت از بانه

127

امروز یکشنبه تاریخ نوزدهم شهریورماه کمیته هماهنگی اعتراضات کردستان به حمایت از مردم بانه در کشار کولبران توسط پاسداران و مزدوران حکومت ساعت ۱۷۰۰ درمیدان چوارچرا مهاباد اعلام تجمع کرده است.

این فراخوان در شبکه های اجتماعی به گستردگی پخش شده است