در اتفاقی نادر اعضای بدن دختر ۱۳ ساله به هشت نفر پیوند زده شد

77

اعضای بدن یک دختر ۱۳ ساله که به دلیل آنوریسم مغز (اشکال در رگ‌های مغز) در گذشته بود به هشت متقاضی عضو از جمله پنج کودک پیوند زده شده که تقریبا بی‌سابقه است. بطور معمول فردی که اعضایش را اهدا کرده به ۲.۶ نفر دیگر می‌تواند کمک کند و هشت نفر اتفاقی نادر است. جمیما لی‌زل از سامرست انگلستان در سال ۲۰۱۲ درگذشت و قلب، پانکراس (لوزالمعده)، ریه‌ها، روده کوچک و کبد کلیه او به بیماران نیازمند عضو پیوند زده بود.

جمیما وقتی در تدارک جشن تولد ۳۸ سالگی مادرش بود ناگهان از هوش رفت و بعد در بیمارستان درگذشت. قلب، روده کوچک و پانکراس او به سه فرد مختلف پیوند زده شد و دو نفر هم کلیه‌های او را دریافت کردند.

کبد جمیما را هم دو قسمت کردند و هر یک را به فردی دیگر پیوند زدند و ریه‌های او هم به یک بیمار دیگر پیوند زده شد. پدر و مادر جمیما می‌دانستند که دخترشان مایل به اهدای اعضای بدنش است چرا که دو هفته قبل از درگذشت او، یکی از آشنایانشان در تصادف از دنیا رفته بود و آنها در این باره در خانه حرف زده بودند. مادر جمیما می‌گوید موضوع پیوند عضو برای جمیما تازه و حتی کمی نارحت کننده بود اما او کاملا متوجه اهمیت این کار شد. او گفت تصمیم برای اهدای اعضای بدن دخترش کار سختی بوده اما او فکر می‌کند که کار درستی انجام داده است.

به نقل از بی بی سی