بانه – نیروی انتظامی زخمی های بیمارستان را دستگیر و به نقطه نامعلوم برد

247

افرادی که در بانه بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر  زخمی شده و در بیمارستان بستری شده بودند؛ توسط نیروی انتظامی به محل نامعمولی منتقل شده‌اند که هیچ خبری از آنها در دست نیست.

تعداد این افراد تا ۲۵ نفر ذکر شده است.

قابل ذکر است که شرایط در بانه بشدت امنیتی است. و نیروهای امنیتی و سرکوبگر اجازه ورود هیچکس را از طریق جاده ها به بانه نمی دهند. جاده های مریوان نیز توسط ماموران  بسته شده است.

مردم گفته اند که تا آزادی دستگیر شدگان و تعویض فرماندار اعتراضات ادامه خواهد داشت