تجمع بازنشستگان مقابل دفتر روحانی با خواندن قطعنامه + فیلم و عکس

73
بنا‌ به گزارشهای دریافتی از ساعت ۱۰ صبح امروز سه‌شنبه ۱۴شهریور ۹۶؛ صدها تن از بازنشستگان از جمله بازنشستگان فرهنگی در برابر دفتر  روحانی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این بازنشستگان می‌گویند حقوق ما ماهها است که پرداخت نشده است.
آنان پلاکاردی را با خود حمل می‌کردند که روی آن نوشته شده است:
همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با بازنشستگان سایر وزارتخانه ها.