ایران – آخرین خبرها از بانه + عکس

325

مردم بر ادامه تظاهرات و تجمع اصرار دارند امروز طبق اخبار واصله تعدادی خودرو و موتور سیکلت مربوط به نیروهای امنیتی به آتش کشیده شد دود غلیظی حیاط ساختمان فرمانداری را پر کرد

بر اساس آخرین اطلاع فرماندار را با ماشین زره پوش از داخل فرمانداری خارج کرده اند

مردم را با سلاح دوشکا میزنند نمونه گلوله های مورد استفاده ضمیمه خبر میباشد

دودی غلیظ از حياط ساختمان فرماندارى

خبرها حاكيست اتومبيلهاى داخل ساختمان اتش زده شده اند

برای مقابله با  مردم ماشین آب پاش هم علاوه بر زرهپوش وارد کردند. نیروهای ویژه از شهرهای همجوار وارد بانه شده است.

تا به حال تعدادی از جوانان دستگیر شده اند اسامی برخی دستگیر شدگان به شرح زیر است.

١ـ کوردو حسین پور

٢ـ جلال ساوان

٣ـ احمد شفیعی

هم اکنون فضای شهر بانە کاملا امنیتی بودە و مردم بر ادامە اعتراضات تاکید می کنند.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی امروز با گلوله‌های ساچمه‌ای به شهروندان غیرنظامی بانه شلیک کردند.

 در شهر مریوان حضور پر رنگ مامورین امنیتی گزارش شده است.

دربهای اورژانس برای بردن مصدومین و مجروحین قفل شده است.

با تاریکی هوا جوانان آماده هستند. نیروهای حکومت از تاریکی میترسند.