ابهر – تجمع مال غارت شدگان در برابر شعبه کاسپین

77

بر طبق فراخون های قبلی بر روی شبکه های اجتماعی امروز یکشنبه ۱۲شهریور ۹۶ جمعی از مال غارت شدگان موسسات مالی در برابر شعبه کاسپین در ابهر تجمع اعتراضی کردند. در اقدامی غیر مسولانه و جهت پاسخ ندادن به خواسته های مردم که برای اموال به غارت رفته خود تجمع کرده بودند صاحبان و مسولان این موسسه دربهای شعبه را باز نکردند.

یکی از تجمع کنندگان گفت ما به این حرکت تا گرفتن حقوقمان ادامه خواهیم داد.