گیر کردن یک خانواده پشت دربهای قفل در آتش سوزی مهیب اهواز

75

روز گذشته ۱۰شهریور ۹۶ یک واحد مسکونی ویلایی ساعت چهار بامداد امروز در منطقه کوی مجاهد اهواز دچار آتش سوزی گسترده شد. در این حادثه پنج نفر شامل یک مرد و سه زن و یک دختر کوچک، پشت دربهای قفل گیر کرده بودند.

شدت آتش سوزی زیاد بود و خروج آنها را ناممکن ساخته بود که نهایتا با شکستن دربهای ساختمان توسط مامورین آتش نشانی افراد حبس شده به بیرون منتقل شدند. حال یکی از خانمها به دلیل شدت دودگرفتگی بین بقیه وخیم تر بوده است. همه نفرات به اورژانس اهواز تحویل داده و به بیمارستان منتقل شده اند. از علت این آتش سوزی اطلاعی در دست نیست.