خلاصه همه مظلومیت مردم بلوچستان در فاطمه با پیراهن قرمز + فیلم

82

همه جنایت و شقاوت در یکطرف و همه مظلومت مردم بلوچستان در این فیلم خلاصه شده است. هشت کودک کنار دیوار یک حسینیه ایستاده اند و مظلومانه میخواهند درسشان را بخوانند نه به آنها شناسنامه میدهند و نه جایی برای درس خواندن . چرا که همه ی جای مردم را آقازاده ها گرفته اند. ننگ بر حکومتی که حداقلها را هم برای مردم فراهم نمیکند..

سلام من فاطمه هستم نه سالمه  به ما اینجا مدرسه درس نمیدن ما اومدیم تو حسینیه که درس بخونیم اجازه نمیدن!

چرا؟

 به خاطر اینکه میگن شما بلوچین شناسنامه ندارین ما نمیذاریم شما تو حسینیه درس بخونین!.