تجمع کارگران سازمان آب در کرمانشاه و کارگزاران مخابرات همدان + فیلم

105

تجمع اعتراضی کارگزاران روستایی شرکت مخابرات همدان

نسبت به عدم تبدیل وضعیت وپرداخت نشدن حقوق مقابل اداره کار ظهر روز سه شنبه۸شهریور،کارگزاران روستایی شرکت مخابرات همدان دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت وپرداخت نشدن حقوقشان دست از کارکشیده ومقابل اداره کار تجمع کردند.

یکی از کارگزاران معترض میگوید: اعتراض ما بدلیل پرداخت نشدن حقوق معوقه و عدم انعقاد قرارداد دائمی است.

تجمع کارگران سازمان آب و فاضلاب سه منطقه کرمانشاه

همچنین دوشنبه شب هفتم شهریورکارگران سازمان اب وفاضلاب هر سه منطقه شهر کرمانشاه  مقابل استانداری بدلیل ۸ ماه حقوق معوقه تحصن کردند. یکی از کارگران میگوید حقوق ما را ندادند حالا میخواهند بازداشت کنند که چرا اخراجمان کردند. اینجا هیچ کاری برای ما نمیکنند.

کارگر دیگری میگوید حقوق ما ۲٫۲۰۰ است! پیمانکار  به ما ۸۰۰ میدهند بقیه اش را آقای دوستوند می برد.

در این تجمع از کارگران توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند