دستور عجیب دادستان، خزعلی ممنوع ملاقات با وکیل و خانواده است

66

 در هفدهمين روز از اعتصاب غذاى خشك مهدى خزعلى خانواده اين زندانى سياسى براى اطلاع از وضعيت اين زندانى سياسى به سالن ملاقات عمومى مراجعه و تقاضاى ملاقات كرده اند. بر اساس گزارش منابع آگاه خبرى در زندان، پس از اين مراجعه، مأموران به خانواده گفته اند خزعلى روز گذشته به بيمارستان بقيه الله منتقل، نامه ترخيص او از زندان اوين امضاء و در بيمارستان بسترى شده است. خانواده آقاى خزعلى از اين خبر اظهار تعجب كرده و مى خواهند كه تحقيق بيشترى صورت گيرد كه پس از پرس و جوى مأموران، اظهار شده كه قرار بوده خزعلى از زندان به بيمارستان اعزام شود كه دادستان (جعفرى دولت آبادى) اين اجازه را صادر نكرده است. بر اساس اين گزارش، مأموران در ادامه از ممنوعيت ملاقات خانواده خزعلى با او به دستور دادستان تهران خبر داده اند.

گفتنى است پزشكان بهدارى اوين بارها تقاضاى انتقال خزعلي را به بيمارستان داده اند اما اين درخواست با دستور مستقيم دادستان متوقف مانده است. روز گذشته دادستان تهران در اظهاراتى كذب و خلاف مانند برخى اظهارات دیگر خود، مهدى خزعلى را به دروغ گويى متهم كرده و مدعى شد خزعلى اعتصاب غذاى خود را در زندان شكسته و نمى تواند اين موضوع را براى افكار عمومى بيان كند! اين در حالى است كه محسنى اژه اى، جعفرى دولت آبادى و صادق لاريجانى گوى سبقت را در دروغ گويى و فساد از هم ربوده اند.

این در حالیست که پزشكان اوين امضاء كرده اند كه مسئوليت جان مهدی خزعلی را به عهده نميگيرند.