دختر آبادانی که خود را به رودخانه پرت کرد درمنطقه تنگه پیدا شد

79

روز دوشنبه ۶شهریور ۹۶ دختر آبادانی خود را از بالای پل ایستگاه ۱۲ذوالفقاری به درون رودخانه بهمنشیر پرتاب کرد.

در ادامه، پلیس محلی و غواصان هیچکدام نتوانستند جسد را از رودخانه بگیرند در نهایت دختر در منطقه تنگه، چند کیلومتر بعد توسط اهالی منطقه از آب گرفته شد. فقر سرکوبی و مشکلاتی که برای زنان آفریده میشود دلیل اغلب خودکشیهای روزافزون زنان است.

 از اول سال جاری تاکنون چند نفر درشهرستان آبادان از روی این پل  دست به خودکشی زده اند.