ژنرال جک کین گفت:‌ زمانی که ما نیروهایمان را از افغانستان کم کردیم طالبان ۴۰درصد زمینهای کشور را بازپس گرفت.

تلویزیون فاکس‌ نیوز ۶شهریور ۹۶: در افغانستان ما طولانی‌ترین جنگ‌مان را داریم و ژنرال شما به‌خوبی از آن آگاهید بسیاری از مردم می‌گویند دست برداریم و از آن خارج شویم.

ژنرال ۴ستاره و معاون سابق رئیس ستاد مشترک نیروی زمینی ارتش آمریکا جک کین:‌

افغانستان یکبار دیگر جای نفس کشیدن برای تروریسم بین‌المللی شده است، مهمترین درسی که ما از یازده سپتامبر گرفتیم این بود که ما به آنها اجازه دادیم که پناهگاهی در افغانستان بسازند. این، عملاً راه به یازده سپتامبر برد و ما سالها پیش از آن، باید این پناهگاه را از بین می‌بردیم.

ما به پناهگاه داعش اجازه دادیم که برای ۵سال در سوریه تشکیل شود و شاخکهای خود را در اطراف جهان مشغول جذب نیرو کند.

تلویزیون فاکس نیوز: حدود ۸۴۰۰نیروی آمریکایی در افغانستان هستند اگر بتوانید نیروی بیشتری تزریق کنید شما چه میزان اعزام خواهید کرد و آنها چه خواهند کرد؟

ژنرال جک کین: فکر می‌کنم ارتش چند هزار نفر را توصیه کند این چیزی است که فرماندهان ارشد درخواست داشته‌اند و او نیازمند مشاوران و مربیان بیشتر به‌طور مشخص مشاوران در سطح جنگی می‌باشد که بتوانند مؤثر باشند.

زمانی که ما نیروها را در افغانستان کم کردیم و به میزان ۸۴۰۰نفر رساندیم، تمامی‌ توانمندی ارتش افغانستان را از آن گرفتیم. ما نیروهای ضد بمبهای کنارجاده‌یی و نیروهای اطلاعاتی و هلیکوپترهای آپاچی و حمایت قاطع هوایی و ارتباطات و تمامی چیزهایی را که لازم داشتند از آنها گرفتیم. به همین دلیل بلافاصله شروع به از دست دادن کنترل عملیاتی کردند و همین باعث شد طالبان در عرض ۲سال گذشته در اکثر درگیریها پیروز شود و مجدداً ۴۰درصد زمینها را پس بگیرد.

شما باید این نیرو را به آنجا بازگردانید.