تجمع بازنشستگان آموزش و پرورش و صنعت فولاد درمقابل مجلس

49
عکس آرشیو است

صبح امروز دوشنبه۶شهریور ۹۶ جمعی از بازنشستگان آموزش و پرورش مقابل ساختمان مجلس  تجمع اعتراضی برگزارکردند. آن ها خواهان پرداخت معوقات و نیز تعیین تکلیف نحوه پرداخت حقوق و دستمزدهای خود هستند برخی از بازنشستگان حدود ۶ ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند.

در همین حال تجمع باز نشستگان صنعت فولاد هم  از صبح امروز دوشنبه ششم شهریور ماه؛ مقابل مجلس دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمع کنندگان با حمل پلاکاردهایی خواستار پرداخت به موقع حقوق و موقعات خود هستند.