جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل‌متحد می‌گوید سیاست دونالد ترامپ تغییرات جدی به نسبت سیاست دولت اوباما کرده است.

تلویزیون فاکس‌ نیوز ۳شهریور ۹۶:

جان بولتون من فکر می‌کنم سیاست جدید در قبال افغانستان یک تغییر عمده نسبت به دولت اوباما است. فکر می‌کنم این مهمترین چیزی است که همه می‌بینند. این سیاست سبب احترام زیادی خواهد شد.

بسیاری از مسائلی که رئیس‌جمهور گفت بدین دلیل است که وی زمانبندی‌های مصنوعی نخواهد داشت، او با طالبان وارد مذاکره نخواهد شد مگر آن‌که آنها به میزان کافی عقب رانده شده باشند و بر اساس شرایط ما پای مذاکره بیایند. وی به سربازان گفت که آنها ابزار لازم و قوانین درست درگیری را در اختیار خواهند داشت.

با این‌حال من فکر می‌کنم دو موضوع حیاتی داریم که باید ببینیم چطور پیش خواهد رفت. اول سر پاکستان است که او به درستی آن را طرح کرد که سیاست در رابطه با آن تغییر خواهد کرد. پاکستان یک ستون این سیاست جدید است. من فکر می‌کنم افغانستان در تنظیم ما با پاکستان موفق خواهد شد یا شکست خواهد خورد. پاکستان یک قدرت اتمی است. اگر آنجا تهدید تروریستی باشد محصولش مشابه ایران و کره‌شمالی خواهد بود البته بسا فراتر از آنها.

یکی از موضوعاتی که با چین داریم این است که پاکستان را متقاعد کند مأمن امن به طالبان ندهد و تروریسم را راه ندهد.

هنوز این بحث هست که ما در افغانستان هستیم تا از افغانستان دفاع کنیم. این امری جزیی و ثانوی است. ما آنجائیم تا از آمریکا در مقابل تهدید تروریستی حفاظت کنیم.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy