تکمیلی تظاهرات مالباختگان کاسپین در تهران- فیلم

114

روز یکشنبه۶شهریورماه۹۶ مالباختگان کاسپین که در اعتراض به غارت سپرده‌هایشان توسط این مؤسسه حکومتی مقابل بانک مرکزی  دست به راهپیمایی و تجمع زده و شعار می‌دهند:

بانک‌های ایران دزدند پول‌هاتون رو می‌دزدند  و سیف دزدی می‌کنه دولت حمایت می‌کنه. هوای تهران امروز بسیار گرم است مالباختگان اغلب مسن هستند از همه دعوت کردند که به همراهی آنها اقدام کنند.

پس این پولهای ما کجاست نه دزدیه نه اختلاس

هر لحظه بر تعداد جمعیت افزوده میشود خبرها میگوید تعداد مالباختگان به ۲۰۰۰ نفر میرسد.