زندانیان اردبیل بعد از اعلام حمایت از رجایی شهر ارتباطاتشان قطع شد

62

 زندان اردبیل در واکنش به اعلام حمایت و اعتصاب‌غذای زندانیان سیاسی زندان اردبیل با زندانیان اعتصاب‌غذا کننده زندان رجایی شهر کرج از صبح روز پنجشنبه دوم شهریور ارتباط تلفنی زندانیان سیاسی محبوس در بند ۷زندان مرکزی اردبیل را قطع کرد.

زندانیان سیاسی زندان اردبیل روز چهارشنبه اول شهریور، طی نامه‌یی به عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در امور ایران و زید رعدالحسین کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل‌متحد اعلام کردند که از روز پنجشنبه دوم تا هشتم شهریور در حمایت از زندانیان سیاسی گوهردشت کرج دست به اعتصاب‌غذا می‌زنند.

متن نامه زندانیان سیاسی اردبیل به شرح زیر برای خانم جهانگیر و آقای رعدالحسین ارسال شده است:
سرکار خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در امور ایران
آقای زید رعدالحسین کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل متحد
ما جمعی از زندانیان سیاسی تبعیدی زندان مرکزی اردبیل؛ ضمن اعلام حمایت و همدردی با زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت کرج؛ از شما عالیجنابان خواستار رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی سالن ۱۰گوهردشت کرج هستیم.

برادران زندانی ما در گوهردشت کرج مدت ۲۵روز است به‌دلیل جابه‌جایی جمعی از سالن ۱۲به سالن ۱۰؛ عدم رسیدگی به خواسته‌اشان مبنی بر بازگرداندن آنان به سالن قبلی و اعمال خشونت‌بار از قبیل ضرب و جرح در زمان انتقال تا تخریب و تحویل ندادن اموال شخصی‌شان حین جابه‌جایی از سالن دوازده در اعتصاب‌غذا به‌سر می‌برند.

ما زندانیان سیاسی تبعیدی زندان مرکزی اردبیل برای حمایت و همدردی با این برادرانمان که مظلوم واقع شده‌اند از روز پنجشنبه دوم شهریورماه ۱۳۹۶تا چهارشنبه هشتم شهریور ۱۳۹۶اقدام به اعتصاب‌غذا می‌کنیم.

از شما و مراجع بین‌المللی خواهشمندیم به خواست این زندانیان اعتصابی و زندانیان سیاسی کل کشور که چنین شرایط مشابهی را تجربه کرده‌اند؛ رسیدگی کنید و خواستار بازدید از زندانها و ملاقات با زندانیان سیاسی در ایران شوید.

زندانیان سیاسی گوهردشت پس از گذشت ۲۵روز از اعتصاب‌غذا در وضعیت وخیمی از نظر جسمی به‌سر می‌برند. در بین آنها افرادی در سنین بالا و با بیماری هستند که از عارضه قلبی؛ دیابت و انواع بیماریها رنج می‌برند. بیماریهایی که طی سالهای اسارت دژخیمان به آن مبتلا شده‌اند.

خواست ما زندانیان سیاسی و خواست ملت ایران این است که به وضعیت این زندانیان هر چه زودتر رسیدگی شود و آنان به محل قبلی که در آن بودند بازگردانده شوند.

خواست همه مردم ایران آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام در ایران است.

با تشکر و سپاس فراوان
زندانیان سیاسی تبعیدی زندان مرکزی اردبیل
اول شهریور ۹۶